Broj aktivnih oglasa: 3

Svi korisnici koji pristupaju portalu boltano.hr koriste sadržaj stranica na vlastitu odgovornost. Svi posjetitelji, korisnici i oglašivači odgovorni su za točnost i istinitost podataka prilikom registracije te predaje oglasa i njegovog sadržaja. Korisnici se obvezuju da sadržaj koji predaju neće biti uvredljiv, nemoralan, pornografski, zaražen virusom ili na bilo koji drugi način protuzakonit.
Boltano d.o.o. ne kontrolira sadržaj kojeg razmjenjuju posjetitelji te ne može garantirati točnost, porijeklo ili kvalitetu takvog sadržaja. Boltano d.o.o. ni na koji način ne odgovara za sadržaj ili eventualni gubitak i oštećenje sadržaja izazvan korištenjem usluga portala boltano.hr.
Boltano d.o.o. ne garantira da na ovom Internet portalu neće biti pogrešaka, niti da će Internet stranica biti neprekidno i u svakom trenutku dostupna. Boltano d.o.o. zadržava pravo ukidanja kao i promjene izgleda, sadržaja i uvjeta korištenja ovog portala kao i svih servisa i rubrika koje su sastavni dio portala www.burzanautike.com bez obaveze prethodne najave. Boltano d.o.o. nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama.

rabljeni-brodovi

Zodiac - Medline 7.5 + Mercury Verado 250 (2022)

Duljina plovila: 7,50 m
Širina plovila: 2,90 m

Cijena: 62.100 EUR + PDV
467.892,45 kn + PDV
rabljeni-brodovi

QuickSilver - Flamingo 530

Duljina plovila: 5,30 m
Širina plovila:


Motor:
Mercury Optimax 75


Cijena: (Mercury 75 KS)
16 000 €
120.552,00 kn
rabljeni-brodovi

Quicksilver - 755 Sundeck

Duljina plovila: 7,55 m
Širina plovila: 2,55 m

Cijena: 60.000,00 EUR + PDV
452.070,00 kn + PDV