Konopi za vezivanje sa plast. Kuglicama

Konopi za vezivanje sa plast. Kuglicama -.