Kućišta osigurača

Kućišta osigurača - Attwood. Kućište osigurača 10 A, Kućište osigurača 15 A, Kućište osigurača 20 A, Kućište osigurača 30 A, Kućište osigurača 50 A, Kućište osigurača 10 A, Kućište osigurača 30 A, Kućište osigurača do 30 A vodonepropusno heavy duty, Kućište osigurača do 10 A (sa rezervnim uloškom)