Pribor, španeri

Španeri, konopi elastični - Master Lock, Talpa, Attwood, Liros. španeri, konopi za vezivanje sa plast. Kuglicama, kukice za konope, elastični konopi, Pribor za uplitanje